Bankroto teisė

Mano specializacija nuo 2012 metų bankroto teisėje apima konsultacijas ir atstovavimą teismuose nemokių įmonių kreditoriams bei nemokumo grėsmę patiriančioms įmonėms visais su bankroto procedūromis susijusiais klausimais.

Bankroto teisėje sukaupta praktinė patirtis atstovaujant Klientus teisminiuose ginčuose dėl:

 • Nesavalaikio bankroto žalos atlyginimo;
 • Tyčinio bankroto;
 • Nusikalstamo bankroto;
 • Mokėjimų eiliškumo tvarkos pažeidimų;
 • Įvairiais su direktorių sandorių pasirašymu, sandorių ginčijimo, padarytos žalos klausimais;
 • Akcininkų atsakomybės taikymo klausimais (neteisėto dividendų išmokėjimo, pinigų pasisavinimo ir kt.);
 • Tiesioginių ir netiesioginių kreditorių ieškinių teikimo bankroto procese;
 • Neteisėto įmonės veiklos perkėlimo (įskaitant „fenikso sindromo“);
 • Apgaulingo ir aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo;
 • Fiktyvaus ir realaus įmonės vadovo pripažinimo klausimais;
 • Fizinio asmens bankroto klausimais.
 • Netrukus pasirodys ir mano autorinė knyga, kurioje bus nagrinėjami įmonių vadovų asmeninės atsakomybės taikymo bankroto bylose klausimai. Knygoje taip pat pasidalinsiu ir savo asmenine patirtimi laimint tokio pobūdžio bylas teismuose.