Įmonių teisė

Gyvenu daugiau kaip 15 metų verslo aplinkoje, kurį laiką dirbau vadovaujantį darbą privačiame sektoriuje, todėl galiu savo Klientams suteikti praktinius teisinius patarimus veiklos vykdymo klausimais, taip pat rengti dokumentus, būtinus verslo plėtrai ar pabaigai.

 Atstovauju ir konsultuoju teisminiuose ginčuose ir prevenciniame procese užkertant jiems kelią bei suvaldant teisines rizikas:

 • Akcininkų partnerystės, akcijų paveldėjimo, perleidimo parduodant ir atliekant jų rinkos vertinimą klausimais, akcininkuose ginčuose, kai teisme vyksta santuokos nutraukimas;
 • Konkurencijos teisės klausimais;
 • Reklamos teisinio reguliavimo klausimais;
 • Vadovų paskyrimo, atleidimo iš darbo, žalos įmonei padarymo klausimais;
 • Įmonių teisinio valdymo klausimais;
 • Ginčų su darbuotojais klausimais;
 • Prekių, paslaugų pirkimo – pardavimo klausimais;
 • Gamybos teisiniais klausimais;
 • Rizikų teisinio paskirstymo klausimais;
 • Verslo įkūrimo, pardavimo, likvidavimo, bankroto, „fenikso“ klausimais;
 • Priverstinio akcijų pardavimo klausimais;
 • Prekės ženklų registravimo (LT, ES, Kazachstanas, Dubajus, Saudo Arabija) bei ginčų klausimais, ginčijimo LR valstybiniame patentų biure, teismuose klausimais ir kt.
 • Mano atstovavimo paslaugomis galite pasinaudoti ne tik teismuose, tačiau ir ginčų komisijose, taip pat valstybinėse institucijose. Turiu sėkmingą patirtį atstovaujant Klientus įvairių patikrinimų metu.

   Galiu atstovauti Kliento interesus net ir tuo atveju, jeigu jis tiesiog nenori patirti neigiamų emocijų sprendžiant ginčą tam tikrame susirinkime, balsavime ir visur kur tik matomas poreikis įgyvendinti savo teises per atstovą.