Apgyniau Klientą nuo brolio reikalavimo teisme priteisti jam tėvo padovanotą įmonę!

Dar viena mano laimėta byla! Ši istorija apie tai, kaip žmonės prisimena įmonę tada, kai ji veikia sėkmingai, o nuostolių atveju net girdėti apie ją nenori.

Byloje ieškovas teigė, kad mano Klientas (jo brolis) neteisėtai gavo įmonės akcijas, kai jo tėvas nusprendė dovanojimo sandoriu jas perleisti iki savo mirties būtent jam. Todėl šį sandorį prašė teismo pripažinti negaliojančiu ab initio ir jį pripažinti įmonės akcininku, turinčiu 31 proc. akcijų.

Kad suprastumėte bylos kontekstą aiškiau, perteiksiu Jums keletą svarbių aplinkybių: ieškovas kreipėsi į teismą po tėvo mirties, teikdamas, kad tik tada sužinojo apie tai, kad jis tariamai netekęs savo akcijų dalies. Labai svarbu pažymėti, kad nuo 1994 m. – 2019 m. asmuo laikė, kad yra įmonės akcininkas, tačiau niekada nedalyvavo akcininkų susirinkimuose, veikla nesidomėjo, teismui teikė vis skirtingas istorijas, kaip įsigijo akcijas. Kitaip tariant, teismui buvo pateikta “versija”, kad asmuo turėjo įmonės akcijas, buvo darbuotojas, tačiau dėl konfliktų palikus įmonę, daugiau ja nesidomėjo ir po 20 metų prisiminė staiga, kad yra jos akcininkas, o akcijų dovanojimo sandoris negalėjo būti sudarytas ir yra negaliojantis. Byloje aiškino, kad tėvas jam ir kitiems darbuotojams akcijas padovanojo už gerą darbą įmonėje, tuos kitus darbuotojus pasikvietė į teismą liudyti jo naudai šias aplinkybes. Reikalavimus grindė įvairiais netiesioginiais įrodymais.O kai taip vyksta įrodinėjimas, teismas turi atsižvelgti į netiesioginių įrodymų pakankamumą, jų tarpusavio ryšį, prielaidų darymą bei priešingos prielaidos mažesnę tikimybę.

Skirtingai nei nematerialių, materialių akcijų pirkimo-pardavimo ar kitokio sandorio formos įstatymas tuomet nenumatė. Tai reiškia, kad materialias vardines akcijas buvo galima perleisti padarant įrašą sertifikate (akcijoje) arba indosamento pagalba (ir akcijų registracijos knygoje). O kai nėra privalomos rašytinės formos, galima susitarti tiesiog patvirtinti konkliudentiniais veiksmais bei pradėjus vykdyti. Tikėtina, kad būtent šis teisinis "kabliukas" ir inspiravo pateikti ieškinį teismui.

Man pavyko Klientui padėti įrodyti byloje ir teismą įtikinti, kad:

  1. Nėra duomenų apie užregistruotą padidintą UAB įstatinį kapitalą, nėra išduotų darbuotojams akcijų sertifikatų, jie neiforminti indosamentu įmonėje, pagal juos neatlikti įrašai akcininkų registravimo žurnale, buhalterinės apskaitos dokumentuose nenurodytos kiekvienam akcininkui priklausančios įstatinio kapitalo dalys;
  2. Net ir bandant laikyti, kad 1994 m. buvo perleistos nematerialiosios akcijos, byloje nepateikti įrašai iš vertybinių popierių sąskaitų, nes būtent jie juk ir yra nemat.akcijų teisės įrodymai;
  3. Ginčo laikotarpiu buvo suformuotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas ir būtent tada įmonė negalėjo jo didinti išleidžiant naujas akcijas. Neatliktas akcijų sutarčiai būdingas veiksmas (pardavėjas nesuformavo sutarties dalyko) – nepriimtas vienintelio akcininko sprendimas padidinti UAB įstatinį kapitalą. O tai daryti tuo metu buvo galima tik akcininkų įnašais, bendrovės lėšomis, išleidžiant naujas akcijas.
  4. Byloje nėra patikimų duomenų apie akcijų perleidimo įregistravimą. o pažadas darbuotojams dovanoti akcijas ir yra tik pažadas, teisiniui vertinimui jis nereikšmingas.
  5. Asmens turto deklaracijos, kuriose ieškovas nurodė, kad yra įmonės akcijų savininkas nėra pagrindas laikyti, kad jis yra tikrasis jų savininkas.
  6. Protokolais tuometinio direktoriaus sudaryta regimybė, kad darbuotojams bus perleistos akcijos, laikytina tik išorine ir geriausiu atveju tai tik paskatinimas už gerai atliktą darbą, tačiau tai negali prilygti sandoriui.

Taigi, teismas konstatavo, kad mano Klientas turėjo teisę iš tėvo gauti akcijų tiek, kiek jis turėjo ir nėra jokio pagrindo pripažinti dovanojimo sandorį negaliojančiu. Ieškinio reikalavimai nepagrįsti, todėl visi buvo teismo atmesti ir byla laimėta išimtinai Kliento naudai. O teismui tokiu atveju net neprireikė nagrinėti ir dar vieno savarankiško pagrindo ieškinio atmetimui – senaties taikymo.

Džiaugiuosi kartu su Klientu, kad pavyko išsaugoti įmonės veiklos sėkmingą tęstinumą ir įmonė nuo naujų teisinių “karų” apsaugota.

RASA VAIČEKAUSKYTĖ
TEISININKĖ