Ar sutuoktinio liga daro įtaką turto pasidalinimui?

Vienam sutuoktiniui 296 000 Eur, kitam 14 000 Eur? Ar gali tokiomos proporcijomis jie pasidalinti turtą būnant santuokoje?

Laimėjau bylą, kurioje pavyko apginti Kliento interesus įrodant, kad sutuoktinių laisva valia negali būti ribojama!

Ar sutuoktiniai santuokos metu gali pasidalinti turtą? Jeigu taip, ar jie privalo pasidalinti turtą lygiomis dalimis? Jeigu ne, kokiomis proprocijomis gali pasidalinti? Pagal kokias taisykles? Ar jų susitarimui yra galimi apribojimai?

Mano laimėtoje byloje buvo kilęs ginčas, kuriame ieškovas bandė įrodyti, kad sutuoktiniai pasidalindami turtą pažeidė vieno iš sutuoktinio nepilnamečio vaiko interesus. Klientas buvo kaltinamas tuo, kad savo sutuoktiniui darė neteisėtą poveikį ir privertė susidėjusius sunkioms aplinkybėms pasirašyti būtent tokią turto pasidalijimo sutartį tariamai tik savo naudai.

Bet kas yra tos „susidėjusios sunkios aplinkybės“? Kiekvienoje byloje jos yra atskleidžiamos ir interpretuojamos teismų vis kitaip. Ar jeigu sutuoktinis suserga, bet liga neįtakoja jo sprendimų priėmimų, jo laisvos valios, tai vistiek jau yra laikoma „susidėjusia sunkia aplinkybe“? O kai asmuo yra miręs, jo būseną, spaudimą pasirašyti sutartį ir kitas svarbias aplinkybes juk atkurti už jį patį yra labai sunku! Būtent taip atsitiko ir šioje byloje. Teismui turėjome teikti itin daug rašytinių įrodymų, apklausti eilę nešališkų liudytojų, gydytojų, notarą ir kt. Juk tik įrodymų visuma leidžia teismui priimti teisingą sprendimą!

Asmeniui susidėjusios sunkios aplinkybės, kurios įtakojo sprendimo priėmimą gali būti ir yra įrodomos bylose, tačiau tokiais atvejais, svarbu įrodyti, kad:
1. sandoris sudarytas susiklosčius sunkioms aplinkybėms ir aiškiai nenaudingomis sandorį sudariusiam asmeniui sąlygomis;
2. kita sandorio šalis, žinodama apie tokias aplinkybes, savanaudiškai jomis pasinaudojo;
3. sandorį sudaręs asmuo buvo fiziškai ir (ar) ekonomiškai priklausomas nuo asmens, kurio naudai sudarė sandorį, ir sudariusio sandorį asmens priklausomybė nuo kito asmens lėmė sandorio sudarymą;
4. asmuo, nebūdamas priklausomas nuo asmens, kurio naudai sudarytas sandoris, tokio sandorio nebūtų sudaręs.

Tam, kad įrodyti ar paneigti byloje aukščiau nurodytų faktų visumą, reikalingas darbas su įrodymais ir tinkama jų interpretacija. Reikia nepamiršti, kad teisėjas nedalyvavo ieškovo ar atsakovo gyvenime, nežino kodėl buvo priimti tam tikri sprendimai, kas įtakojo šalių elgesį ir kt. Todėl praeities įvykių maksimalus atkūrimas gali padėti teismui priimti atitinkamą sprendimą.

 

RASA VAIČEKAUSKYTĖ
TEISININKĖ