Ar už prašymą nušalinti teisėją galite būti nubaustas 1000 ar 2000 Eur bauda?

Šį kartą dar viena mano pasiekta pergalė ir istorija apie bylą, mane kaip atstovę ir Kauno apygardos teismo parodyta principinį "teisinį stuburą" apginant mano ir kartu Klientės poziciją.

Prieš skaitant, turėkite omenyje, kad atstovui 2000 Eur bauda, mano žiniomis dar niekada nebuvo Lietuvos teismų praktikoje paskirta. Tai irgi daug ką pasako apie viską.

Ilga bylos fabula trumpai: Klientei 1 000 Eur dydžio baudą, o jos atstovei (man) – 2 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis tuo pagrindu, jog tariamai ieškovė nesavalaikiai tikslindama ieškinį, teikdama prašymus dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo, turto vertinimo ekspertizės paskyrimo, vilkino bylos nagrinėjimą. Baudą paprašė skirti priešinga, oponuojanti pusė.

Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą, kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių, teismas gali paskirti tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 str.).

Teismų praktikoje ne kartą yra akcentuota, kad asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

Bylą nagrinėjusi teisėja nusprendė, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis pasireiškia tariamai tuo, kad:

  1. Ieškovė patikslino ieškinį nesavalaikiai. Labai įdomus aspektas - teisėja jį pati priėmė ir tai buvo padaryta laiku, kai leidžia proceso stadija (tikslinti reikėjo dėl akivaizdžiai pasikeitusių aplinkybių), po daugybės mėnesių teisėja nusprendė, kad vis tik reikia skirti baudą atstovei ir už tai 2000 Eur, nors tada ieškinio ir bylos nagrinėjimas jau buvo net praktiškai baigtas. Teisėja turėjo teisę atsisakyti priimti ieškinį, bet elgėsi priešingai. Teisiškai niekaip logiškai nepaaiškinama pozicija.
  2. Klientė (ne jos atstovė, t.y. aš) posėdžio metu, suabejojusi teisėjos nešališkumu pateikė prašymą ją nušalinti (gauti įvairūs duomenys apie galimus santykius su kita puse, ieškovės prašymų atmetimas, balso kėlimas, galimas suinteresuotumas bylos baigtimi, kt.) - prašymas atmestas, klientei 1000 Eur bauda už tokio prašymo pateikimą. Tiesa, piktnaudžiavimo neįžvelgė teismo pirmininko pavaduotuoja (CPK69 str. 1 d.), kuri prašymą nagrinėjo, o teisėja įžvelgė ir sumoje įvertino 1000 + 2000 eur = 3000 Eur;
  3. Atstovė piknaudžiauja procesinėmis teisėmis byloje reikšdama prašymą paskirti byloje ekspertizę. Prašymą atmeta, skiria man asmeniškai už tai baudą. Įdomu - tai kaip man elgtis, neginti klientės interesų?
  4. Soc. tinkluose savo sekėjams pristačiau Live metu kokia situacija įvyko vienoje byloje ir už ką paskirtos baudos. Teisėja tai įvertino (vėl paprašyta kitos pusės), parašė nutartyje, kad aš savo "blogo" elgesio neįvertinau, mane reikia ir toliau drausminti ir užkirsti kelią bet kokiam tolimesniam mano piktnaudžiavimui (t.y. supraskime - " reikia liepti ir patylėti").

Paskyrus baudas, kaip ir numato procesas, paprašėme tos pačios teisėjos jas panaikinti (buvo dar viltis, kad emocijos nurims ir priims logišką, profesionalų sprendimą), tačiau atsisakė tai padaryti. Pateikti skundai buvo perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Apygardos teismas savo nutartimi pažymėjo, kad jokio piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis nebuvo, baudos panaikintos.

Kartu tai "žinutė", kad asmuo, kuris nepasitiki teismu, prašymą nušalinti teisėją teisę teikti turi (jis gi nėra profesionalus teisininkas dažniausiai), o jo atstovas, kuris teikia įvairius prašymus procese ir gina savo atstovaujamojo interesus negali būti už tai baudžiamas. Teisėjo pareiga yra tik spręsti tuos prašymus - tenkinti arba ne.

O dabar mano žinutė Jums - savo kliento interesus ginu visomis aplinkybėmis, net tada, kai man grasinama (taip, grasinimas gali būti ir naudojantis teise) baudomis ar kai įsakmiai nurodoma tarp eilučių, jog turiu tylėti.

O probleminiais aspektais su Jumis viešai dalinsiuosi, kaip ir tai darau daugybę metų, o jie kažkam tai nepatinka, tai man nėra ir nebus argumentas to nedaryti. Netylėsiu, kai reikia garsiai kalbėti.

RASA VAIČEKAUSKYTĖ
TEISININKĖ