Įmonė veiklą vykdo vos 3 mėn., o jau reikalaujama žalos atlyginimo iš vadovo teisme?

Kaip galvojate, ar įmonė, kuri vykdo veiklą vos 3 mėn. gali (privalo?) veikti pelningai? O jeigu ne, ar vadovas už tai turi atsakyti asmeniškai savo turtu?

Noriu su Jumis pasidalinti dar viena laimėta byla, kurioje buvo sprendžiamas direktoriaus asmeninės atsakomybės klausimas po bankroto bylos iškėlimo.

Ši byla yra pavyzdys situacijos, kai Klientas atsinešė pas mane į kontorą bylą, kuri jau buvo taip teismo procese įsivažiavusi netinkama linkme, kad tiesiog pasakiau, arba padarysiu stebuklą su priemonėmis, kurias leidžia man proceso taisyklės arba ruoškite 20 000 Eur pavedimą į BUAB sąskaitą.

Ginčas teisme buvo susijęs su vadovo atsakomybe dėl laiku neiškeltos bankroto bylos. Įmonė iki bankroto bylos veiklą vykdė vos 3 mėn. Procese, Klientas buvo įsitikinęs, kad jam nereikia bankroto bylose specializaciją turinčio atstovo, nes teismas kartu su jo kitu atstovu turi suprasti, kad tokioje situacijoje negalima iš jo priteisti tokios sumos, nes byloje visi įrodymai tam pateikti.

O aš dar kartą visiems primenu, kad bankroto bylose ne šiaip dirbu dešimtmetį, kad pasiūlyčiau geriausius, per metų metus "išieškotus" sprendimus tokio pobūdžio bylose. Įrodymų čia neužtenka, reikalingi ne tik tam tikri skaičiavimai, bet ir teisės taikymas konkrečiu atveju, pristatant poziciją teismui.

Byloje finale pavyko įrodyti, kad:

1) netinkamai ieškovo detalizuotas bendrovės turimų įsipareigojimų ir turto santykis, byloje nebuvo pateikta atitinkamų įrodymų apie bendrovės finansinius duomenis, nepateiktas tinkamas pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sąrašas, todėl atinkamai teismas negalėti spręsti dėl bendrovės nemokumo (čia dokumentų speficika, kurią atpažįsta tik "bankrotininkai" ir teisėjai dirbantys daug metų su šiomis bylomis);

2) bendrovę įregistravus juridinių asmenų registre, ši veiklą iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, buvo tevykdžiusi nepilnus tris mėnesius, kas objektyviai leidžia kvestionuoti pelningo veikimo galimybę;

3) ieškovas netinkamai paskirstė ir bandė įrodyti vadovo atstakomybę, jam bandydamas "prirašyti" ir atsakomybę už kito direktoriaus vadovavimo laikotarpį (jo net netraukamas į bylą nei atsakovo nei trečiojo asmens statusu);

4) ieškovė nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti dėl skirtingais laikotarpiais vadovavusių skirtingų vadovų atsakomybės, t. y. ar šie padarę žalos laiku neinicijuodami bankroto bylos, jeigu taip, ar jie laikytini bendraskoliais už savo vadovavimo laikotarpiu atsiradusią žalą, kuri teisiniu priežastiniu ryšiu susijusi su jų neteisėtais veiksmais ir atsirado per jų vadovavimo laikotarpį;

5) bendrovės nemokumui konstatuoti nenustatytas įstatyme reikalaujamas kriterijus – pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (tai pavyko įrodyti detaliais skaičiavimais - pradėti vykdyti darbai, kurių atlikimas nukeltas į kitus metus, mano vertinimu atsispindėjo visai kitaip nei ieškovo ir teismas mano poziciją palaikė);

5) bendrovė ieškovo nurodytai nemokumo datai buvo pajėgi įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ( pelno (nuostolių) ataskaita, ataskaitiniu laikotarpiu, kuris mums ginčui svarbus, rodė gautą beveik 70 000 Eur grynąjį pelną);

6) teismas konstatavo, kad atsakovas teisingai nurodė, kad sprendžiant dėl atlygintinos žalos dydžio, svarbu įvertinti, kada susidarė įsipareigojimai kreditoriams, nes atlyginama tik ta žala, kuri kilo būtent dėl neteisėto delsimo kreiptis dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo.

Taigi, duomenys apie kreditorinių reikalavimų bendrovei susidarymo momentą ir išaugusio jos skolų dydžio aplinkybes nebuvo pateikti teismui tinkamai, atitinkamai negalint atlikti ir jų analizės tokio pobūdžio byloje. Tai leido laimėti bylą visoje apimtyje ir įrodyti, kad vadovui jokia atsakomybė negali būti taikoma.

Šiuo metu rengiu Jums naujausią apžvalgą apie situaciją, kuri vyksta šiai dienai rinkoje keliant/nekeliant bankroto bylas, kokie ženklai stebimi ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį kiekvienam, turinčiam sąsajumą su verslu - akcininko, vadovo, buhalterio ar kito atsakingo asmens statuse.

RASA VAIČEKAUSKYTĖ
TEISININKĖ