Sandoris fiktyvus – ar bus lengva tai įrodyti?

Laimėjau bylą, kurioje pavyko įrodyti, kad mano Klientas nesudarė fiktyvaus sandorio 120 000 Eur mokėjimui atlikti ir jam pinigai privalo būti grąžinti.

Praktikoje dažnai tenka matyti, kad norint apsiginti nuo ieškinio reikalavimų sugalvojamos net ir pačios keisčiausios versijos. Tačiau kai kurie teikiami įrodymai, juk gali ir įtikinti teismą, t.y. pati gynybinė pozicija pasiteisinti, kad ir kokia iš „fantastinio skyriaus“ atrodytų proceso pradžioje…

Visada kartoju savo Klientams, kad labai klaidingi manyti, kad teismas tiesiog viską supranta, teismas nedalyvavo įmonių veikloje, nežino asmeninių susitarimų ir byloje priims sprendimą vadovaujantis surinkta bylos medžiaga ir ta pozicija, kuri atrodys labiau artima realiems šalių santykiams pagrįsti.

Šiuo atveju, atsakovas pasirinko paslaugų teikimo santykių neigimą, siekė įrodyti, kad mano Klientas jokių paslaugų pagal sutartį ir neturėjo gauti, o pačiu sandoriu tik buvo siekiama pridengti kitą tarpsusavio susitarimą bei tiesog sukurti teisinį pagrindą 120 000 Eur mokėjimui atlikti. Taip pat intensyviai įrodinėjo, kad buvo susiklostę ne paslaugų teikimo santykiai, o investavimo per trečiuosiuos asmenis poreikis, kuris tik buvo fiktyviai paslėptas po kita sutartimi.

Tačiau byla buvo laimėta mano Kliento naudai ir nei viena keliama versija teismo neįtikino. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė ir įstatymai.

Atsakovo veiksmai neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų buvo kvalifikuoti kaip neteisėtas neveikimas, pažeidžiantis teisėtus mano Kliento turtinius interesus, pastarajam patyrus tiesioginius turėtų išlaidų nuostolius dėl atsakovo kaltės, kai ieškovo veiksmai yra priežastiniame ryšyje su atsiradusia žala. Todėl Klientui iš atsakovo priteista 120 000 Eur suma žalai atlyginti.

Bylose, kuriose keliamas klausimas dėl sandorių fiktyvumo, tikrųjų santykių atskleidimo, padarytos žalos atlyginimo, įrodinėjimo prasme nėra paprasti. O ir negali būti… Juk iš esmės reikia atkurti sutarties šalių tikruosius ketinimus, o ir atskleisti tai, ką tam tikru momentu galvojo asmuo niekada ir nebus paprasta.

RASA VAIČEKAUSKYTĖ
TEISININKĖ